Islamic Center of Halal Certification (ICHC)
Headquarters: 22A, line S, Trau Quy, Gia Lam, Hanoi, Vietnam
No
products

Description: Islamic Center of Halal Certification (ICHC) - Vietnam is a product certification organization for enterprises export and customer demand in export markets in Islamic countries or other needs. ICHC is a member of the International Halal Alliance - IHI Alliance (International Halal Integrity Alliance), Association of Muslim Consumers United States-AIC (American Islamic Consumer).

Là Trung Tâm Chứng thực Halal tại VIỆT NAM được công nhận trong cộng đồng Thế giới Islam và Quốc tế. Trung Tâm Islam về Chứng thực Halal (ICHC) là tổ chức chứng thực sản phẩm cho các Doanh nghiệp xuất khẩu và khách hàng có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường các nước Hồi giáo hay các quốc gia có nhu cầu khác. ICHC là thành viên của Liên minh Halal Quốc tế -IHI Alliance (International Halal Integrity Alliance); Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Hoa Kỳ-AIC (American Islamic Consumer).

Islamic Center of Halal Certification (ICHC)

Contact informationSEARCH
Add a restaurant or market to our database
BROWSE RESTAURANTS
OTHER SEARCHES
OUR SPONSORS
LATEST ZABIHAH OFFERS


MOST RECENT USER LISTS
  by 


  by 

  by 

  by 

  by 

  by 

  by 

  by 

  by SITE FEATURES

PLATFORM AVAILABILITY

ABOUT ZABIHAH